Cám gà Hanofeed : VG-10

Thức ăn hỗn hợp cho gà siêu gột từ 1 - 10 ngày tuổi

Danh Mục: Cám gà Hanofeed
VG-10 là thức ăn hỗn hợp cho gà siêu gột từ 1 - 10 ngày tuổi giúp vật nuôi Đỏ chân, Dày lườn, Nặng cân, Hiệu quả vượt trội.

Loại bao: 25

Đạm: 21.5%

Không chứa hóa chất, kháng sinh

Chất bổ sung: CreAMINO, Enzyme, Probiotic

Bình Luận