Cám lợn Hưng Phát : HP-10S

Thức ăn hỗn hợp cho lợn con từ 7 ngày - 15kg

HP-10S là Thức ăn hỗn hợp cho lợn con từ 7 ngày đến 15Kg giúp vật nuôi Không tiêu chảy, Lớn nhanh, Hiệu quả vượt trội

Loại bao: 25

Đạm: 20%

Không chứa hóa chất, kháng sinh

Chất bổ sung: Beta-Glucan, Enzyme, Probiotic

Bình Luận