Cám lợn Hưng Phát : HP-12S

Thức ăn hỗn hợp cho lợn con từ 10 - 25 kg

HP-12S là Thức ăn hỗn hợp cho lợn con từ 10 - 25 kg giúp vật nuôi Lớn nhanh, Nhiều nạc, Hiệu quả vượt trội

Loại bao: 25

Đạm: 19%

Không chứa hóa chất, kháng sinh

Chất bổ sung: Beta-Glucan, Enzyme, Probiotic

Bình Luận