Cám lợn Hưng Phát : HP-15A

Thức ăn hỗn hợp cho lợn siêu thịt từ 20 - 50 kg

HP-15A là Thức ăn hỗn hợp cho lợn siêu thịt từ 20 - 50 kg giúp vật nuôi Lớn nhanh, Nhiều nạc, Thịt đỏ đẹp

Loại bao: 25

Đạm: 17,5%

Không chứa hóa chất, kháng sinh

Chất bổ sung: Axit Amin, Vitamin, Khoáng hữu cơ

Bình Luận