Cám lợn Hưng Phát : HP-90

Thức ăn hỗn hợp cho lợn nái hậu bị và nái chửa

HP-90 là Thức ăn hỗn hợp cho lợn nái hậu bị và nái chửa giúp vật nuôi Sai con, Khoẻ mạnh, Đồng đều

Loại bao: 25

Đạm: 13,5%

Không chứa hóa chất, kháng sinh

Chất bổ sung: Khoáng hữu cơ, Xơ tiêu hoá

Bình Luận