Cám lợn Hưng Phát : HP-90S

Thức ăn hỗn hợp cho lợn nái hậu bị và nái chửa cao sản

HP-90S là Thức ăn hỗn hợp cho lợn nái hậu bị và nái chửa cao sản giúp vật nuôi Sai con, Khoẻ mạnh - Đồng đều, Hiệu quả vượt trội

Loại bao: 25

Đạm: 15%

Không chứa hóa chất, kháng sinh

Chất bổ sung: PolyPhenol, Khoáng hữu cơ, Xơ tiêu hoá

Bình Luận