Cám lợn Hưng Phát : HP-91

Thức ăn hỗn hợp cho lợn nái nuôi con

HP-91 là Thức ăn hỗn hợp cho lợn nái nuôi con giúp vật nuôi Tốt sữa, Nhanh lên giống

Loại bao: 25

Đạm: 17%

Không chứa hóa chất, kháng sinh

Chất bổ sung: Khoáng hữu cơ, Xơ tiêu hoá

Bình Luận