Tầm nhìn HanoFeed (tới năm 2023)
Kiến tạo vị thế là một doanh nghiệp sản xuất & cung ứng những sản phẩm - giải pháp - dịch vụ trong ngành thức ăn chăn nuôi Top 1 Việt Nam, định vị thương hiệu là một doanh nghiệp mạnh - uy tín trong & ngoài nước, phụng sự xã hội vì một cộng đồng nông nghiệp Việt Nam thịnh vượng.

Tư tưởng cốt lõi HanoFeed (Giá trị cốt lõi & Mục đích cốt lõi & Sứ Mệnh)

 • Những giá trị cốt lõi (Những nguyên lý cần thiết & lâu dài của một tổ chức, là giá trị cơ bản và được gìn giữ, không thay đổi theo thời gian phát triển).
 • Cùng gánh vác trách nhiệm xã hội
 • Trung thực & chính trực
 • Lợi nhuận xuất phát từ những lợi ích hướng tới cộng đồng
 • Làm việc chăm chỉ & liên tục trau dồi bản thân
 • Khuyến khích sự sáng tạo & năng lực cá nhân.

 • Mục tiêu cốt lõi (Lý do tồn tại & phát triển của tổ chức, phản ánh động cơ lý tưởng của nguồn nhân lực khi làm việc tại công ty, gợi ra những cảm hứng thay đổi):
 • Kiến tạo những giá trị mới cho nông nghiệp - chăn nuôi Việt Nam, gìn giữ & nâng cao đời sống nông gia.

  • Sứ mệnh (Những bổn phận sẽ thực thi với vai trò là một doanh nghiệp sản xuất & hoạt động trong ngành thức ăn chăn nuôi, thuộc lĩnh vực nông nghiệp).
  • Trở thành nhà sản xuất top 1 Việt Nam về sản lượng - dẫn đầu về chất lượng trên nền tảng của một doanh nghiệp xây dựng thương hiệu qua văn hóa doanh nghiệp.
  • Kiến tạo năng lực hệ thống đầy đủ & toàn diện hoạt động trong chuỗi giá trị nông nghiệp Việt Nam, kết nối cùng khu vực & hội nhập được với thế giới.
  • Thúc đẩy việc thay đổi tư duy trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Viêt Nam - hướng tới cộng đồng liên hệ chặt chẽ 3 nhà: Nhà Sản Xuất - Nhà Nông - Nhà Khoa học.

HỆ TRIẾT LÝ (NGUỒN NHÂN LỰC & CÔNG NGHỆ & THỊ TRƯỜNG)

 • Triết lý nguồn nhân lực

Tại HanoFeed, ban lãnh đạo đề cao 3 chữ Nhân trong việc Tuyển/Dùng/Giữ Nhân sự  • Nhân hòa (nơi mọi người cùng nhau gây dựng phát triển sự nghiệp, có vị thế trong xã hội, cùng nhau hòa hợp, là một gia đình thứ 2 của mình, yên tâm cống hiến).

  • Nhân Văn (Là những giá trị mà công ty dựa trên chất lượng con người, định hướng phục vụ và phát triển khách hàng văn minh tiến bộ hưng thịnh. Ví dụ sản phẩm lành, thân thiện, giao dịch lịch sự…).

  • Nhân bản: cùng với phát triển kinh doanh, Công ty tạo ra những giá trị phi kinh doanh: ảnh hưởng tích cực đến các khách hàng, đối tác và xã hội, coi đó là sự nghiệp xã hội của mình.

Triết lý về công nghệ

Tại HanoFeed, công nghệ không hẳn là máy móc, dây chuyền, cơ sở vật chất, mà hiểu rộng hơn là năng lực sử dụng những thứ đó một cách hiệu quả - chuyên nghiệp qua việc tuân thủ nghiêm ngặt, mạch lạc 5Q :  • Quy chế: Tuân thủ cách thức tổ chức & quản lý về từng phương diện hoạt động, tạo nhất quán & đồng bộ toàn hệ thống.

  • Quy trình: Tuân thủ các công đoạn tiêu chuẩn nghiệp vụ phải đảm bảo & tiến hành khi thực hiện các chuyên môn.

  • Quy phạm: Tuân thủ hướng dẫn đồng bộ khi vận hành sử dụng các công cụ, đảm bảo tính hợp cách về mọi phương diện.

  • Quy định: Tuân thủ các yêu cầu đảm bảo sự trật tự, chuẩn mực, nề nếp của nội bộ phù hợp với đặc điểm của tổ chức.

  • Quy tắc: Tuân thủ các hướng dẫn về giao dịch, ứng xử, phối hợp của các nhân sự trong các tình huống công tác, đảm bảo không xung đột, không hậu quả xấu, theo văn hóa tổ chức.

Triết lý hướng tới Khách hàng - Đối tác & quan điểm về thị trường  • Khách hàng (là nhà phân phối, đại lý, hộ/trang trại chăn nuôi): là dưỡng khí của Công ty, nhờ thế sinh tồn khoẻ mạnh và Công ty cam kết gìn giữ bằng tất cả sự tốt đẹp, như hệ Sinh thái kinh doanh của mình.

  • Đối tác (là các cơ quan, đơn vị, tổ chức trợ giúp Hano Feed trong sự nghiệp kinh doanh của mình): là tất cả các bạn hữu, các tổ chức hợp tác mà công ty cam kết bằng chính sách lợi ích ưu trội, lâu bền và chia sẻ danh tiếng.

  • Nền Tảng: công ty phát triển kinh doanh dựa trên ba chân kiềng cho hệ thống của mình: thị trường, tiêu chuẩn và Văn minh.Câu định vị & tuyên ngôn giá trị thương hiệu (Slogan)

HƯNG THỊNH NÔNG GIA

Hoặc PHỒN THỊNH NÔNG GIA  • Dẫn giải về chữ: Chữ Hưng thịnh hay gắn liền với trang trại giàu có, bá phú ở nông thôn Việt Nam. Hưng là phát, là vượng, chữ Hưng đi kèm với chữ “Thịnh” mang hàm ý giàu mạnh & vinh hoa & phát triển. Phồn Thịnh đồng nghĩa với Hưng Thịnh, nhưng Phồn Thịnh liên tưởng đến nông nghiệp nhiều hơn. Nông gia là từ ngữ chỉ gia đình ở Nông Thôn văn minh - bề thế, xây dựng được một sự nghiệp giàu sang, yên ấm, hạnh phúc.

  • Ý nghĩa: HanoFeed với sứ mệnh và tầm nhìn của của mình, luôn cung cấp những sản phẩm tốt nhất với một dịch vụ chuyên nghiệp, phục vụ trực tiếp, cùng bà con nông dân làm giàu có hơn nữa cuộc sống của mình, cùng xây dựng nông thôn mới giàu đẹp, vì một nền nông nghiệp Việt Nam phát triển thịnh vượng. Sử dụng sản phẩm của HanoFeed là mang lại một sự may mắn, bền vững, phát triển.