Cám cá Hanofeed: C-02

Thức ăn hỗn hợp cho cá có vảy gđ 5-20g/2ly

Danh Mục: Cám cá Hanofeed
C-02 là thức ăn hỗn hợp cho cá có vảy gđ 5-20g/2ly giúp vật nuôi lớn nhanh, dày mình.

Loại bao: 25

Đạm: 0.35%

Không chứa hóa chất, kháng sinh

Bình Luận