Cám cá Hanofeed: C-04

Thức ăn hỗn hợp cho cá có vảy gđ 200-500g/3ly

Danh Mục: Cám cá Hanofeed
C-04 là thức ăn hỗn hợp cho cá có vảy gđ 200-500g/3ly giúp vật nuôi lớn nhanh, dày mình.

Loại bao: 25

Đạm: 0.28%

Không chứa hóa chất, kháng sinh

Bình Luận