Cám gà 888Feed : 821S

Thức ăn hỗn hợp cho gà trắng từ 1 - 14 ngày tuổi

Danh Mục: Cám gà 888Feed
821S là thức ăn hỗn hợp cho gà trắng từ 1 - 14 ngày tuổi giúp vật nuôi Lớn nhanh, Khoẻ mạnh, Đồng đều.

Loại bao: 25

Đạm: 21%

Không chứa hóa chất, kháng sinh

Chất bổ sung: CreAMINO, Enzyme, Probiotic

Bình Luận