Cám gà 888Feed : 823S

Thức ăn hỗn hợp cho gà trắng từ 29 - 42 ngày tuổi

Danh Mục: Cám gà 888Feed
823S là thức ăn hỗn hợp cho gà trắng từ 29 - 42 ngày tuổi giúp vật nuôi Lớn nhanh, Dày lườn, Đẹp mã.

Loại bao: 25

Đạm: 19%

Không chứa hóa chất, kháng sinh

Chất bổ sung: CreAMINO, Vitamin, Khoáng hữu cơ

Bình Luận