Cám gà GoodFeed : GC-2S

Thức ăn hỗn hợp cho gà trắng từ 15 - 25 ngày tuổi

Danh Mục: Cám gà GoodFeed
GC-2S là thức ăn hỗn hợp cho gà trắng từ 15 - 28 ngày tuổi giúp vật nuôi Lớn nhanh, Khoẻ mạnh, Đẹp mã.

Loại bao: 25

Đạm: 20%

Không chứa hóa chất, kháng sinh

Chất bổ sung: CreAMINO, Enzyme, Probiotic

Bình Luận