Cám gà Hanofeed : GS-2

Thức ăn hỗn hợp cho gà trắng từ 15 - 28 ngày tuổi

Danh Mục: Cám gà Hanofeed
GS-2 là thức ăn hỗn hợp cho gà trắng từ 15 - 28 ngày tuổi giúp vật nuôi Lớn nhanh, Khoẻ mạnh, Đẹp mã.

Loại bao: 25

Đạm: 20%

Không chứa hóa chất, kháng sinh

Chất bổ sung: CreAMINO, Enzyme, Probiotic

Bình Luận