Cám gà Hanofeed : GT-1

Thức ăn hỗn hợp cho gà siêu thịt từ 1 - 21 ngày tuổi

Danh Mục: Cám gà Hanofeed
GT-1 là thức ăn hỗn hợp cho gà siêu thịt từ 1 - 21 ngày tuổi giúp vật nuôi Lớn nhanh, Khoẻ mạnh, Đồng đều.

Loại bao: 25

Đạm: 19%

Không chứa hóa chất, kháng sinh

Chất bổ sung: Axit Amin, Enzyme, Probiotic

Bình Luận