Cám gà Hanofeed : GT-2

Thức ăn hỗn hợp cho gà siêu thịt từ 22 - 42 ngày tuổi

Danh Mục: Cám gà Hanofeed
GT-2 là thức ăn hỗn hợp cho gà siêu thịt từ 22 - 42 ngày tuổi giúp vật nuôi Lớn nhanh, Khoẻ mạnh, Đẹp mã.

Loại bao: 25

Đạm: 18%

Không chứa hóa chất, kháng sinh

Chất bổ sung: Axit Amin, Enzyme, Probiotic

Bình Luận