Cám gà Hanofeed : VG-20

Thức ăn hỗn hợp cho gà siêu vỗ béo

Danh Mục: Cám gà Hanofeed
VG-20 là thức ăn hỗn hợp cho gà siêu vỗ béo giúp vật nuôi Đỏ chân, Dày lườn, Đẹp mã, Hiệu quả vượt trội.

Loại bao: 25

Đạm: 20.5%

Không chứa hóa chất, kháng sinh

Chất bổ sung: CreAMINO, Vitamin, Khoáng hữu cơ

Bình Luận