Cám gà Hưng Phát : HP-23

Thức ăn hỗn hợp cho gà siêu thịt từ 43 ngày tuổi - xuất chuồng

Danh Mục: Cám gà Hưng Phát
HP-23 là Thức ăn hỗn hợp cho gà siêu thịt từ 43 - XC giúp vật nuôi Lớn nhanh, Dày lườn, Đẹp mã

Loại bao: 25

Đạm: 17%

Không chứa hóa chất, kháng sinh

Chất bổ sung: Axit Amin, Vitamin, Khoáng hữu cơ

Bình Luận