Cám gà Hưng Phát : HP-23S

Thức ăn hỗn hợp cho gà trắng 29 - 42 ngày tuổi

Danh Mục: Cám gà Hưng Phát
HP-23S là Thức ăn hỗn hợp cho gà trắng từ 29 - 42 ngày tuổi giúp vật nuôi Lớn nhanh, Dày lườn, Đẹp mã

Loại bao: 25

Đạm: 19%

Không chứa hóa chất, kháng sinh

Chất bổ sung: CreAMINO, Vitamin, Khoáng hữu cơ

Bình Luận