Cám lợn 888Feed : 812S

Thức ăn hỗn hợp cho lợn con từ 10 - 25 ngày tuổi

Danh Mục: Cám lợn 888Feed
812S là thức ăn hỗn hợp cho lợn con từ 10 - 25 kg giúp vật nuôi Lớn nhanh, Nhiều nạc, Hiệu quả vượt trội.

Loại bao: 25

Đạm: 19%

Không chứa hóa chất, kháng sinh

Chất bổ sung: Beta-Glucan, Enzyme, Probiotic

Bình Luận