Cám lợn 888Feed : 815S

Thức ăn hỗn hợp cho lợn siêu thịt từ 15 - 25 kg

Danh Mục: Cám lợn 888Feed
815S là thức ăn hỗn hợp cho lợn siêu thịt từ 15 - 25 kg giúp vật nuôi Lớn nhanh, Nhiều nạc, Thịt đỏ đẹp.

Loại bao: 25

Đạm: 18.5%

Không chứa hóa chất, kháng sinh

Chất bổ sung: Axit Amin, Probiotic, Khoáng hữu cơ

Bình Luận