Cám lợn 888Feed : 891S

Thức ăn hỗn hợp cho lợn nái nuôi con cao sản

Danh Mục: Cám lợn 888Feed
891S là thức ăn hỗn hợp cho lợn nái nuôi con cao sản giúp vật nuôi Tốt sữa, Nhanh lên giống, Hiệu quả vượt trội.

Loại bao: 25

Đạm: 18%

Không chứa hóa chất, kháng sinh

Chất bổ sung: PolyPhenol, Khoáng hữu cơ, Xơ tiêu hoá

Bình Luận