Cám vịt ngan 888Feed : 831

Thức ăn hỗn hợp cho vịt ngan từ 1 - 21 ngày tuổi

831 là thức ăn hỗn hợp cho vịt, ngan thịt từ 1 - 21 ngày tuổi giúp vật nuôi Lớn nhanh, Khoẻ mạnh, Đẹp mã.

Loại bao: 25

Đạm: 18,5%

Không chứa hóa chất, kháng sinh

Chất bổ sung: Axit Amin, Enzyme, Probiotic

Bình Luận