Cám vịt ngan 888Feed : 832S

Thức ăn hỗn hợp cho vịt ngan siêu thịt 22 ngày tuổi - xuất chuồng

832S là thức ăn hỗn hợp cho vịt, ngan siêu thịt từ 22 ngày tuổi - XC giúp vật nuôi Lớn nhanh, Dày lườn, Đẹp mã.

Loại bao: 25

Đạm: 18%

Không chứa hóa chất, kháng sinh

Chất bổ sung: Axit Amin, Vitamin, Khoáng hữu cơ

Bình Luận