Cám vịt ngan Hưng Phát : HP-31S

Thức ăn hỗn hợp cho vịt, ngan siêu thịt từ 1 - 21 ngày tuổi

HP-31S là Thức ăn hỗn hợp cho vịt, ngan siêu thịt từ 1 - 21 ngày tuổi giúp vật nuôi Lớn nhanh, Khoẻ mạnh, Đẹp mã

Loại bao: 25

Đạm: 19%

Không chứa hóa chất, kháng sinh

Chất bổ sung: Axit Amin, Enzyme, Probiotic

Bình Luận