Cám vịt ngan Hưng Phát : HP-32

Thức ăn hỗn hợp cho vịt, ngan thịt từ 22 ngày tuổi - xuất chuồng

HP-32 là Thức ăn hỗn hợp cho vịt, ngan thịt từ 22 ngày tuổi - XC giúp vật nuôi Lớn nhanh, Dày lườn, Đẹp mã

Loại bao: 25

Đạm: 16%

Không chứa hóa chất, kháng sinh

Chất bổ sung: Axit Amin, Vitamin, Khoáng hữu cơ

Bình Luận